Medlemskap


Utbildning, hur börjar man spela golf?

Karta med gräns för distansmedlemskap
Vi vill att alla ska ha möjlighet att spela golf och vara medlemmar i en riktig golfklubb. Därför erbjuder vi många olika medlemsformer, man alltid utan kapitalinsats.

Årsavgifter 2019

SeniorJun.17-21Jun.0-16
Fullt medlemskap42001500700Fritt spel på banan alla dagar. Golf-ID ingår.
Lokalt medlemskap22001000-Fritt spel vardagar. Greenfee helger. Inget Golf-ID. Inte aktiv medlem i annan golfklubb.
Greenfee-medlemskap22001500-Fritt spel på banan. Inget Golf-ID. Gäller endast för den som är fullvärdig aktiv medlem i annan golfklubb
Distans-medlemskap950600600Golf-ID ingår. Folkbokförd minst 10 mil från banan.
Studerande1500--Fritt spel. Golf-ID. Heltidsstuderande vid en postgymnasial utbildning (universitet, högskola el.dyl.) Intyg krävs. Ingen åldersgräns.
Fam8700--Årssavgift för en hel familj, mantalsskriven på samma adress. Högst två seniorer, valfritt antal juniorer.


Beloppen ovan inkluderar både medlemsavgift och spelavgift. De redovisas separat på fakturan men betalas tillsammans. Medlemsavgiften går till golfklubben och spelavgiften till banans driftbolag.

Lokalt medlemskap

Medlemskapet ger inget Golf-ID utan är tänkt för de som bor nära och bara spelar i Bjurholm. Fritt spel på banan under vardagar. Greenfee-avgift erläggs vid spel under helgdagar. Du ska ha genomgått utbildning för golfkort och innehar handicapkort (eller motsvarande).
Du får som lokal medlem inte vara aktiv medlem i annan SGF-ansluten golfklubb. Om du är eller blir medlem med i en SGF-ansluten golfklubb, samtidigt som du innehar Lokalt medlemskap, kommer vi att avregistrera dig från Bjurholms GK. Detta kan göras så snart vi fått vetskap om ditt medlemskap i en annan SGF-ansluten golfklubb och utan ekonomisk kompensation till dig.

Greenfee-medlemskap

Medlemskapet ger inget Golf-ID men fritt spel på banan alla dagar.
Du är aktiv medlem i annan SGF-ansluten golfklubb, där de ekonomiska villkoren för fullt medlemskap är liknande dem hos oss. Vi förbehåller oss rätten att själv avgöra vilka klubbar som uppfyller dessa krav.
Om du av oss antagits som medlem och erlagt fastställd avgift för särskilt medlemskap och därefter begär utträde ur din moderklubb kommer vi att avregistrera dig från Bjurholms GK. Detta görs så snart vi fått vetskap om utträdet ur moderklubben och utan ekonomisk kompensation till dig.
Avgiften för särskilt medlemskap fastställs årligen och i samband med klubbens höstmöte. Avgiften lägst den som angivits ovan. Avgiften är beroende på din hemmaklubbs avgift. Om hemmaklubbens avgift är lägre än vad som angivits ovan, tillkommer ett belopp så att din hemmaklubbs avgift och avgiften på greenfee-medlemskapet sammanlagt motsvarar ett fullt medlemskap.

Distansmedlem (non-resident)

För att bli distansmedlem måste man vara folkbokförd minst 10 mil från banan (fågelvägen).

Golf-ID (SGF-registrering)

Den som är registrerad hos SGF får ett eget medlemsnummer hos dem, det som kallas för Golf-ID. Då har man en generell möjlighet att spela (mot betald greenfee) på de allra flesta golfklubbar i Sverige och utomlands. För att inneha officiellt handicap måste man vara registrerad hos SGF och medlem i en golfklubb.

Ansökan och betalning

Ansökan om medlemskap sker genom att meddela golfklubben och betala in avgiften enligt nedan: OBS det är TVÅ fakturor som ska betalas pga ett beslut från Skatteverket!
Exempel Fullt medlemsskap (4200 kr): Spelavgift 3150 kr betalas till Bank-giro 382-6963 Golfab i Bjurholm AB.
Medlemsavgift 1050 kr betalas till bg 423-0959 Bjurholms Golf.

Medlem: skriv tydligt, namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer/golf-ID på inbetalningsavin.
Gamla medlemmar faktureras vid årsskiftet för nästkommande år om ej annat meddelats oss.
För vidare information om medlemskap och annat, ring kansliet 0932-10756 (eller e-mail kansliet@bjurholmsgk.se)