Bankommittén


Allmän information om banan
Kommittén ska hantera frågor om skötsel, drift och utveckling av spelytorna.
Vi vill ha en ekonomiskt bärkraftig och attraktiv bana för medlemmar och gäster

Kontakt

Lars Holmlund
Banchef
070-640 21 14 lars.holmlund@fodercentralen.se