Klubben


Kommittéer

Junior (Barn- och ungdom)

Medlemmar (Damer, Herrar, Seniorer)

Fastighet och IT

Bankommitté

Tävling

Marknad

Andra länkar

Banutveckling 2016

Stadgar
Vi vill att alla som vill spela golf i Bjurholm ska kunna spela golf i Bjurholm.
Verksamheten ska präglas av gemenskap, trivsel och samhörighet. Banan ska hålla god klass och vara attraktiv för alla som vill spela golf.

Fakta om klubben

Postadress:
Bjurholms Golfklubb; Mariebäck 3; 916 93 BJURHOLM
Telefon:
0932-107 56
E-post:
kansliet@bjurholmsgk.se
Hemsida:
www.bjurholmsgk.se
Organisationsnummer: 802445-0424
Bankgiro: 423-0959
(från utlandet anges SWIFT:HANDSESS IBAN:SE72 6000 0000 0007 6711 5112)

Styrelsen

Henrik Helmersson
Ordförande
070-348 57 56 henrik.helmersson@bjurholm.se
Monica Enardsson
ekonomiansvarig
070-208 53 63 m.enardsson@gmail.com
Lars Holmlund
Banchef
070-640 21 14 lars.holmlund@fodercentralen.se
Torbjörn Sundén
Ansvarig Tävling
070-308 24 04 torbjorn.sunden@ume.se
Inger Södermark
Ansvarig Marknadsföring
070-587 63 39 ingsod2@gmail.com
Ewa Stuge
Ansvarig Juniorer
070-654 42 27 ewa.stuge@gmail.com
Nils Sigefelt
Ansvarig Fastighet och IT
b)0932-10427 m)070-6565114 nilssigefelt@live.se
Hans Mattsson
Ansvarig Medlemskommittén
070-877 81 19 hans.mattsson@vannet.se

Suppleanter

Kjell Ahlstrand 0932-40000
Örjan Häggström 070-623 63 19 orjan.haggstrom@live.se

Personal

Revisorer

Julie Johansson
Christer Nygren 0935-14232 christer.nygren@vannas.se

Valberedning

Hans Mattsson
Ansvarig Medlemskommittén
070-877 81 19 hans.mattsson@vannet.se
Christer Nygren 0935-14232 christer.nygren@vannas.se