Fastighets- och IT-kommitté

Kommittén ska hantera frågor kring anläggningens skötsel, drift och utveckling (förutom själva spelytorna). Dessutom frågor kring IT och närliggande teknik.
Vi vill ha en ekonomiskt bärkraftig och attraktiv bana för medlemmar och gäster

Kontakt

Torbjörn Norrman
Ansvarig Fastighet, IT
070-611 15 01 tobba@sintorhb.se