Fastighets- och IT-kommitté

Kommittén ska hantera frågor kring anläggningens skötsel, drift och utveckling (förutom själva spelytorna). Dessutom frågor kring IT och närliggande teknik.
Vi vill ha en ekonomiskt bärkraftig och attraktiv bana för medlemmar och gäster

Kontakt

Nils Sigefelt
Ansvarig Fastighet och IT
b)0932-10427 m)070-6565114 nilssigefelt@live.se
Ingemar Jonasson b)0932-10403 jonasson_100@hotmail.com