Marknadskommittén


Företagsgolf och sponsorer

Golfpaket och boende
Kommittén ansvarar för föreningens sponsorer, marknadsföring och information.
Det innebär bland annat hemsidan, medlemstidningen, trycksaker, turism, kampanjer och annonsering. Arbetet handlar till stor del om att bygga upp bra relationer med olika parter och partners.

Kontakt

Inger Södermark
Ansvarig Marknadsföring
070-587 63 39 ingsod2@gmail.com
Lars Holmlund
Banchef
070-640 21 14 lars.holmlund@fodercentralen.se